MODA ŚWIAT DeeZee

„Wykop swoje buty”

Kochacie szpilki? Uwielbiacie oryginalność i niekonwencjonalność ?

A może macie artstyczną duszę i kreatywny umysł?

Jeśli tak,  to coś dla WAS mamy !

DeeZee zaprasza do udziału w konkursie

„Wykop swoje buty”!!!!!!!!!!

 

 

CEL:

Wykop ze swojej wyobraźni buty Twoich marzeń, zaprojektuj je i wyślij do NAS na maila(konkurs@deezee.pl ). Spośród najlepszych prac jury wybierze trzy projekty w tym jeden, który zwycięży. Nagrodą główną jest produkcja danego modelu butów, które w następstwie będzie można kupić w naszym sklepie(oczywiście zwycięzca otrzyma parę butów własnego projektu w wybranym przez siebie rozmiarze!!!!). Pozostałe dwa otrzymaja nagrodę pocieszenia w postaci  bonu o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie:)

 

 

Regulamin Konkursu

„Wykop swoje buty”

 

I.Organizacja Konkursu:

Konkurs organizowany jest przez firme DeeZee z siedzibą w Krakowie przy ulicy Balickiej 100 posiadającą numer identyfikacji podatkowej 792 157 33 55

 

II. Zasady Konkursu oraz Nagrody

1.Konkurs polega na stworzeniu własnego projektu wymarzonych bucików typu  czółenka/platformy z obcasem max do 8cm. Projekt powinien zawierać opis, kolorystykę oraz materiały z jakich mają być wykonane buciki.

2.Konkurs trwa od 7.05.2011r. do 21.06.2011r.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Wykonananie własnego projektu, który nie będzie naruszał zasad prawa autorskiego innych projektów.

b) Bycie osobą pełnoletnią

c) Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie projektu wraz z danymi osobowymi na adres konkurs@deezee.pl

d) każde zgłoszenie musi zawierać projekt, jego dokładny opis i dane osoby będącej projektantem(można złożyć tylko jeden projekt-1 osoba)

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych Zgłoszeń uczestników na każdym etapie Konkursu i ich odrzucenia.

5. Wyboru  zwycięzcy dokona zespół jurorów złożony z przedstawicieli pracowników Organizatora.

5a) Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania zwycięzcy w razie gdyby nadesłane projekty nie spełniły oczekiwań organizatora.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.06.2011r.

7. Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce- wyprodukowanie projektu(model będzie dostępny w naszym sklepie)

dwie nagrody pocieszenia w postaci bonów na 100 zł(do wykorzystania w naszym sklepie)

8. Ogłoszenie o wyborze zwycięzców, stanowiące publikację wyników Konkursu, nastąpi na fanpage DeeZee na Facebooku. Publikacja wyników Konkursu dotyczących wyboru zwycięzcy, nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim .

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych.

10. Uczestnik nie będzie wysuwał roszczeń finansowych w stosunku do wyprodukowanego modelu butów będącego jego projektem jednocześnie biorąc udział w konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez firmę DeeZee.

10. O przyznaniu Nagrody każdy nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

III. Dane osobowe

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

1)  realizacji Konkursu

2) wyłonienia zwycięzców Konkursu

3) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie,

4) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.

Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

 

IV. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora

2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu

 

Poprzedni post
07/05/2011
Następny post
07/05/2011

Komentarze są zamknięte.