MODA ŚWIAT DeeZee

Konkurs- „Babie lato z butami DeeZee”

Konkurs: „Babie lato w stylizacji z butami DeeZee”

Organizator: DeeZee i Kakowskie Szkoły Artystyczne

 

Regulamin

I.Organizacja Konkursu:

Konkurs organizowany jest przez firme DeeZee z siedzibą w Krakowie przy ulicy Balickiej 100 posiadającą numer identyfikacji podatkowej 792 157 33 55 oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne

 

II. Zasady Konkursu oraz Nagrody

1.Konkurs polega na zrobieniu  stylizacji pt: „Babie lato z butami DeeZee”, uwiecznieniu jej na fotografi podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z adresem e-mail.

2.Konkurs trwa od 1.08.2011r-14.08.2011r

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Wykonananie własnego projektu, który nie będzie naruszał zasad prawa autorskiego innych projektów.

b) Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie projektu wraz z danymi osobowymi na adres marketing@deezee.pl w tytule maila należy wpisywac słowo- Konkurs Babie Lato z butami DeeZee

c) każde zgłoszenie musi zawierać zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z opisem, wszelkie niepodpisane zdjęcia będą anulowane!(można złożyć tylko jeden projekt-1 osoba)

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych Zgłoszeń uczestników na każdym etapie Konkursu i ich odrzucenia.

5. Wyboru  zwycięzcy dokona zespół jurorów złożony z przedstawicieli pracowników Organizatora.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16.08.2011r

7. Nagrodami w Konkursie są:

Warsztaty projektowania ubioru 22-26/08/2011 -2 miejsca


Warsztaty fotografii 22-26/08/2011 -2 miejsca


Kurs stylizacji 24-25/09 1 miejsce


Łącznie 5 osób zdobędzie nagrody.

 

8. Ogłoszenie o wyborze zwycięzców, stanowiące publikację wyników Konkursu, nastąpi na fanpage DeeZee na Facebooku oraz na blogu Krakowskich Szkół Artystycznych.Publikacja wyników Konkursu dotyczących wyboru zwycięzcy, nastąpi w ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację oraz wykorzystanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim .

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych.

10. Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez firmę DeeZee.

10. O przyznaniu Nagrody każdy nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

III. Dane osobowe

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

1)  realizacji Konkursu

2) wyłonienia zwycięzców Konkursu

3) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie,

4) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.

Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

IV. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora

2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu

 

 

 

Poprzedni post
01/08/2011
Następny post
01/08/2011

11 komentarzy

 • Pfafftown

  Hell aye, i want compose something like this but didnt have life, may i repost this Konkurs- „Babie lato z butami DeeZee” | Blog.DeeZee

 • Karla

  Czy można wypożyczyć od was buty na czas zdjęć??

  • Iga Skrobacz

   chodzi o to,że jeżeli jesteś naszą fanką i posiadasz buty DeeZee wystarczy zsrobić z nimi zdjęcie i wysłać:)

 • kox

  bankowo nie, wlasnie chodzi o to, zebys kupila buty

 • angelikaw93

  Czy imię i nazwisko ma być na zdjęciu? ;)

 • martuzja

  a co jeśli nie ma imienia i nazwiska na zdjęciu? przesłać zgłoszenie jeszcze raz?

 • Justyna

  nie ogarniam – dostałam maila, że mam wysłać to na inny mail, bo pani Iga jest na urlopie

 • martuzja

  Mam pytanie, bo już się pogubiłam:(. Czy oprócz imienia i nazwiska na fotografii, ma się tam znaleźć również adres e-mail? I co z opisem? Też ma być na fotografii, czy wystarczy w mailu?

 • ewa

  ile fotografii moze byc w jednym projekcie? czy to ma byc tylko jedno zdjecie? i jakim opisem? z gory dziekuje za informacje:)

 • Molka

  Czy były już wyniki konkursu?

Odpowiedz